I sesja porad.

W dniu 10 grudnia, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się pierwsza sesja bezpłatnych porad, jakich przedsiębiorcom udzielali członkowie Komitetu ds. Nieruchomości. W toku spotkań okazało się, że zgłaszane przez przedsiębiorców problemy obejmują zarówno dziedziny na styku właścicieli nieruchomości i administracji, jak i takie, w których podłożem rodzącego się sporu są typowe umowy cywilne zawierane przez przedsiębiorców. Najczęściej stawiane pytania dotyczyły aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, decyzji o warunkach zabudowy oraz możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu ograniczenia lub odjęcia praw do nieruchomości. W zakresie umów cywilnych do najczęściej stawianych problemów należała treść umów najmu oraz zasad korzystania z nieruchomości.

Wszystkim, którzy skorzystali z obecności członków komitetu serdecznie dziękujemy – daliście nam Państwo sporo materii do przemyśleń, które jak mamy nadzieję, znajdą odzwierciedlenie w naszej dalszej pracy. Mamy również nadzieję, że i Państwo uznacie nasze spotkania za pożyteczne.

Wszystkich, z którymi nie zdążyliśmy porozmawiać serdecznie przepraszamy zapraszając jednocześnie na kolejną sesję, która odbędzie się 14 stycznia 2016 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ul. Trębackiej 4. Prosimy jednocześnie o telefoniczną rezerwację terminów spotkania (tel.: 601 530 509). Dostępny jest również adres poczty elektronicznej komitetu: komitet@knkig.pl

.