Stanowisko Komitetu w sprawie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

W dniu 22 stycznia przekazaliśmy na ręce Pana Rafała Borkowskiego opracowane przez Członków Komitetu jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie przedstawionej przez Urząd M. St. Warszawy propozycji zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, ze zm.).

 Dokument PDF

I sesja porad.

W dniu 10 grudnia, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się pierwsza sesja bezpłatnych porad, jakich przedsiębiorcom udzielali członkowie Komitetu ds. Nieruchomości. W toku spotkań okazało się, że zgłaszane przez przedsiębiorców problemy obejmują zarówno dziedziny na styku właścicieli nieruchomości i administracji, jak i takie, w których podłożem rodzącego się sporu są typowe umowy cywilne zawierane przez przedsiębiorców. Najczęściej stawiane pytania dotyczyły aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, decyzji o warunkach zabudowy oraz możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu ograniczenia lub odjęcia praw do nieruchomości. W zakresie umów cywilnych do najczęściej stawianych problemów należała treść umów najmu oraz zasad korzystania z nieruchomości.

Wszystkim, którzy skorzystali z obecności członków komitetu serdecznie dziękujemy – daliście nam Państwo sporo materii do przemyśleń, które jak mamy nadzieję, znajdą odzwierciedlenie w naszej dalszej pracy. Mamy również nadzieję, że i Państwo uznacie nasze spotkania za pożyteczne.

Wszystkich, z którymi nie zdążyliśmy porozmawiać serdecznie przepraszamy zapraszając jednocześnie na kolejną sesję, która odbędzie się 14 stycznia 2016 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ul. Trębackiej 4. Prosimy jednocześnie o telefoniczną rezerwację terminów spotkania (tel.: 601 530 509). Dostępny jest również adres poczty elektronicznej komitetu: komitet@knkig.pl

.

Bezpłatne konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami.

Nieruchomości (prawa do nich) są jednym z istotnych składników majątku, a gospodarowanie nimi wiązać się może nie tylko z przywilejami wynikającymi z posiadania, ale również obowiązkami. Niezależnie od tego, czy prawo do nieruchomości opiera się na własności, użytkowaniu wieczystym czy tylko najmie, przedsiębiorca powinien mieć świadomość problemów, na jakie może napotkać oraz praw, jakie z posiadaniem nieruchomości się wiążą.

Kiedy posiadanie nieruchomości wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji lub uczestnictwa w sporze, wskazanym jest, aby zapadające decyzje oparte były z jednej strony o racjonalne podstawy a z drugiej wspierały się na przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Mając na uwadze niedosyt wiedzy związanej z nieruchomościami i wynikającą z niego niepewność co do podejmowanych decyzji członkowie Komitetu ds. Nieruchomości KIG uruchomili w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej bezpłatne konsultacje w ww. sprawach.

Na kolejne już spotkanie konsultacyjne, podczas którego właściciele i użytkownicy nieruchomości będą mogli zasięgnąć porady, zapraszamy we czwartek, 31 marca 2016 roku, w godzinach od 11:00 do 14:00 (sala 30, parter budynku KIG, ul. Trębacka 4, Warszawa).

Wychodząc naprzeciw zainteresowanym spoza Warszawy, którzy w tym dniu nie mogą przyjechać osobiście na konsultacje, uruchomiona zostanie w ww. dniu i godzinach możliwość połączenia z doradcami poprzez komunikator Skype. W tym celu należy się połączyć z użytkownikiem proprium.pl

Wzorem poprzednich spotkań we wskazanych powyżej godzinach będzie także czynny numer telefonu: 601 530 509.

Serdecznie zapraszamy.

Bezpłatne konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami.

Notatka na marginesie

Mając na uwadze niedosyt wiedzy związanej z nieruchomościami i wynikającą z niego niepewność co do podejmowanych decyzji, członkowie Komitetu ds. Nieruchomości KIG uruchomili w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej bezpłatne konsultacje w ww. sprawach.

Czwarta już sesja spotkań odbędzie się 31 marca w godzinach od 11 do 14 w sali numer 30 budynku KIG, ul. Trębacka 4, Warszawa.

Szczegółowe informacje.

Uwagi KN KIG do projektu rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:

Czytaj dalej

Stanowisko Komitetu ds. Nieruchomości w sprawie projektu rozporządzenia o odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majtkowych

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej wnikliwie zapoznał się z projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Na tej podstawie zgłaszamy następujące uwagi:

Czytaj dalej

Notatka z posiedzenia Komitetu ds. Nieruchomości KIG w dniu 22 maja 2013 r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej: Warszawa, ul.Trębacka 4.

Porządek przewidywał omówienie następujących zagadnień:

1. Bazy danych o nieruchomościach – stan aktualny, projekty zmian, możliwe inicjatywy i działania Komitetu.

2. Korytarze przesyłowe – przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie projektu ustawy, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

3. Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego – co dalej.

4. Sprawy organizacyjne i różne.

Czytaj dalej

Renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipoteczny

Dożywotnia renta hipoteczna i odwrócony kredyt hipoteczny to rozwiązania dzięki którym seniorzy mogą odczuwalnie poprawić swój byt. Wymienione instytucje, zwłaszcza odwrócony kredyt hipoteczny, są znane i od dawna stosowane w niektórych krajach m.in. w USA[1], Wielkiej Brytanii, Australii, 10 krajach Unii Europejskiej. Od kilku lat zainteresowanie nimi rośnie także w Polsce. To zrozumiałe w sytuacji starzenia się społeczeństwa, wydłużenia życia ludzi, zmiany modelu rodziny, niskiego poziomu zabezpieczenia materialnego polskich emerytów i rencistów. Podreperowanie tą drogą skromnych budżetów domowych seniorów może także przyczynić się do odciążenia budżetu państwa, który co roku wspiera FUS i KRUS wielomiliardowymi dotacjami oraz pokrywa koszty świadczeń pomocy społecznej, której istotna część trafia do ludzi starych.

Czytaj dalej