Bezpłatne konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami.

Nieruchomości (prawa do nich) są jednym z istotnych składników majątku, a gospodarowanie nimi wiązać się może nie tylko z przywilejami wynikającymi z posiadania, ale również obowiązkami. Niezależnie od tego, czy prawo do nieruchomości opiera się na własności, użytkowaniu wieczystym czy tylko najmie, przedsiębiorca powinien mieć świadomość problemów, na jakie może napotkać oraz praw, jakie z posiadaniem nieruchomości się wiążą.

Kiedy posiadanie nieruchomości wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji lub uczestnictwa w sporze, wskazanym jest, aby zapadające decyzje oparte były z jednej strony o racjonalne podstawy a z drugiej wspierały się na przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Mając na uwadze niedosyt wiedzy związanej z nieruchomościami i wynikającą z niego niepewność co do podejmowanych decyzji członkowie Komitetu ds. Nieruchomości KIG uruchomili w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej bezpłatne konsultacje w ww. sprawach.

Na kolejne już spotkanie konsultacyjne, podczas którego właściciele i użytkownicy nieruchomości będą mogli zasięgnąć porady, zapraszamy we czwartek, 31 marca 2016 roku, w godzinach od 11:00 do 14:00 (sala 30, parter budynku KIG, ul. Trębacka 4, Warszawa).

Wychodząc naprzeciw zainteresowanym spoza Warszawy, którzy w tym dniu nie mogą przyjechać osobiście na konsultacje, uruchomiona zostanie w ww. dniu i godzinach możliwość połączenia z doradcami poprzez komunikator Skype. W tym celu należy się połączyć z użytkownikiem proprium.pl

Wzorem poprzednich spotkań we wskazanych powyżej godzinach będzie także czynny numer telefonu: 601 530 509.

Serdecznie zapraszamy.

Jedna myśl nt. „Bezpłatne konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami.

  1. Pingback: Bezpłatne konsultacje i doradztwo w sprawach związanych z nieruchomościami. | Komitet ds. Nieruchomości

Możliwość komentowania jest wyłączona.