Historia jednego wskaźnika

 

Artykuł dotyczy przewlekłości  w zmianie obowiązującego złego przepisu prawa, dotyczącego  wskaźnika zmiany cen nieruchomości, który zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. (UGN) powinien być instrumentem waloryzacji zmian wartości nieruchomości w czasie. Wskaźnik ten powinien być ogłaszany przez prezesa GUS w trybie art. 5 tejże ustawy.

Czytaj dalej

Dodatkowe uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 22.03.2011r.

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić kolejne uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”, rozszerzające i uzupełniające uwagi zawarte w piśmie Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 15 lutego 2011 roku:

Czytaj dalej

Uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 2011-02-15

 

 

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W związku z pismem Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić następujące uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”:

Czytaj dalej