Notatka z posiedzenia nr III Komitetu ds. Nieruchomości KIG

Miejsce: Warszawa, ul.Trębacka 4, s.248

Termin: 11 kwietnia 2011

Program posiedzenia:

  1. Informacja o wynikach ankietowania SKO w sprawie aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – referuje J.Łopato
  2. Przyjęcie stanowiska (uwag) w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa u.w. w prawo własności – referują: Z.Niemczewski i J.Łopato
  3. Przyjęcie stanowiska w sprawie opiniowania operatów szacunkowych (ocena zasad wynikających z art.157 ugn) – referuje B.Majewska
  4. Przyjęcie stanowiska w sprawie publikowania wskaźnika cen nieruchomości i czynszów – referuje K.Baraniecka.
  5. Przyjęcie stanowiska w sprawie uzgadniania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych z Ministrem Infrastruktury – referuje J.Łopato
  6. Współpraca KN-KIG z przedstawicielami zawodów nieruchomościowych – wprowadzenie do dyskusji Z.Niemczewski
  7. Przyjęcie planu pracy KN-KIG na II półrocze – wprowadzenie J.Łopato
  8. Wolne wnioski, sprawy różne.

Czytaj dalej

Historia jednego wskaźnika

 

Artykuł dotyczy przewlekłości  w zmianie obowiązującego złego przepisu prawa, dotyczącego  wskaźnika zmiany cen nieruchomości, który zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. (UGN) powinien być instrumentem waloryzacji zmian wartości nieruchomości w czasie. Wskaźnik ten powinien być ogłaszany przez prezesa GUS w trybie art. 5 tejże ustawy.

Czytaj dalej

Dodatkowe uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 22.03.2011r.

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić kolejne uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”, rozszerzające i uzupełniające uwagi zawarte w piśmie Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 15 lutego 2011 roku:

Czytaj dalej

Uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 2011-02-15

 

 

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W związku z pismem Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić następujące uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”:

Czytaj dalej