Barbara Majewska

Barbara Majewska

Tel : 602 689 530,   e-mail: barbaramajewska@onet.pl

Zawodowo

Ukończyłam Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz kierunek Property Appraisal and Management (Wycena i Zarządzanie Nieruchomościami) na Sheffield Hallam University, a także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Moja praca zawodowa zawsze związana była z rynkiem nieruchomości. Poznałam jego mechanizmy zarówno z punktu widzenia projektanta, inwestora, dewelopera, rzeczoznawcy majątkowego, jak i doradcy rynku nieruchomości. Ponadto jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a także wykładowcą Politechniki Gdańskiej. Współpracując z polskimi jak i zagranicznymi organizacjami sporządziłam wiele analiz, wycen i due diligence nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz projektów deweloperskich.

Społecznie

Jestem członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców). Za działalność na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce zostałam uhonorowana w 2010 roku Złotą Odznaką zasłużonej dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Jestem członkiem Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Prywatnie

Fascynuje mnie rynek nieruchomości, zarówno jako przestrzeń, w której funkcjonujemy, a także jako stymulator ludzkiej działalności.