Jan Łopato

janlop

tel.: 602 343 725; e-mail: janlop@poczta.onet.pl

Urodzony w 1954r. w Krynkach (woj.podlaskie). Studia wyższe w zakresie politologii (Uniwersytet Warszawski 1977) i doktorat z nauk społecznych (Uniwersytet Warszawski 1986). Zainteresowania naukowe: społeczno-ekonomiczne problemy wsi i rolnictwa. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów w pismach naukowych. Od 1977r. stałe zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; wykłady z polityki gospodarczej i finansów publicznych. Przez kilkanaście lat okresowa praca na różnych stanowiskach w Sejmie, Urzędzie Rady Ministrów, kilku ministerstwach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1993r. wykonuje także zawód rzeczoznawcy majątkowego. Specjalizuje się w wycenach dużych obiektów komercyjnych (centra logistyczne, sieci handlowe, biurowce),  a także w wycenach gruntów do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i do renty planistycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Od marca 2010 roku przewodniczący Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej.