Leszek Flis

flis

tel.: 600 291 604; e-mail: flis@proprium.pl

Zawodowo:

Ukończyłem Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, od 2003 roku moje nazwisko znajduje się na liście biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, zaś od 2007 roku przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Na przestrzeni dwunastoletniego okresu pracy zawodowej sporządziłem kilkaset opracowań o zróżnicowanym stopniu trudności, których odbiorcami były osoby fizyczne, sądy, organy państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Działam w zespole PROPRIUM.PL

Społecznie:

Byłem założycielem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl). Pełniłem również funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Obecnie pełnię funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Majątkowego, a także członka eksperckiego komitetu działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – Komitetu ds. Nieruchomości (www.knkig.pl).

Prywatnie:

Jestem pewien, że nie istnieje nic takiego jak sprawiedliwość społeczna, a jedynie sprawiedliwość, zaś dobre państwo to takie, w którym respektowane są zasady prawa wywodzące się z prawa naturalnego.