Marta Górska

mg

tel.: 601 530 509; e-mail.: gorska@proprium.pl

Zawodowo:

Ukończyłam Wydział Prawa oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW. Przez kilka lat pracowałam jako prawnik  w jednej z dużych grup kapitałowych. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, analitykiem i doradcą rynku nieruchomości, biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jako rzeczoznawca majątkowy sporządziłam kilkaset wycen i analiz dotyczących nieruchomości o charakterze zarówno mieszkalnym jak i komercyjnym dla potrzeb instytucji finansowych, organów kontroli skarbowej, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i osób fizycznych. Działam w zespole PROPRIUM.PL

Aktualnie zajmuję się aktywnym uczestnictwem we wszelkich sporach zarówno o wartość nieruchomości, jak i o prawa do nieruchomości. W sukcesie w pracy pomaga mi wiara w słuszność nienaruszalności prawa własności.

Społecznie:

Byłam założycielem, w latach 2009-2011 prezesem, później wiceprezesem największej polskiej izby gospodarczej zrzeszającej przedsiębiorstwa rynku usług wycen nieruchomości z całego kraju – Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl).

Prywatnie:

Jestem varsavianistką, bawię się w genealogię i inne podróże w czasie.