Dodatkowe uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 22.03.2011r.

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić kolejne uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”, rozszerzające i uzupełniające uwagi zawarte w piśmie Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 15 lutego 2011 roku:

Czytaj dalej

Uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”

Warszawa, 2011-02-15

 

 

Pan

Piotr Styczeń

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury

W związku z pismem Pana Ministra z dnia 18 stycznia 2011r. (znak BN1b-L-OWOB/11.01.2011/4) pragnę zgłosić następujące uwagi do „Projektu założeń projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych”:

Czytaj dalej