Zapytanie do PFSRM

Członkowie Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej wystąpili do Prezydenta Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie z pytaniem o celowość i zasady przygotowywania projektów standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz w dalszej kolejności o celowość ich uzgadniania z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Z duża niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi Pana Prezydenta na to zapytanie.

Tekst listu publikujemy poniżej.

Warszawa, 28 kwietnia 2011 roku

Polska Federacja Stowarzyszeń

Rzeczoznawców Majątkowych

Pan Prezydent Krzysztof Urbańczyk

ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Członkowie Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej zapoznali się z projektem przygotowanego przez Komisję Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznym nr 4 „Inwestycje liniowe – służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości”. Mając w pamięci kontrowersje jakie w środowisku rzeczoznawców majątkowych pojawiły się na tle ustalonego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Ministrem Infrastruktury standardu zawodowego „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” a także w związku z powszechną dostępnością “Międzynarodowych Standardów Wyceny” i “Europejskich Standardów Wyceny”, propagowanych przez Federację, składamy na ręce Pana Prezydentazapytanie o celowość i zasady przygotowywania projektów standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz w dalszej kolejności o celowość ich uzgadniania z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.